ARTIS

Šiaulių artrito draugija

„Rūpindamiesi kitų laime, mes randame savąją.“ 

Platonas

Apie draugiją

Draugija pradėjo veiklą 2002 metų pradžioje.

Juridiškai įregistruota 2002 m. kovo mėn. 07 d.

Draugija nuo 2004 m. yra Lietuvos artrito asociacijos narė.

Šiaulių nevyriausybinių organizacijų konfederacijos narė.

Draugijos tikslai

  • Skatinti draugijos narius stiprėti dvasiškai ir fiziškai. Mokyti susigyventi su liga, bendravimo tarpusavyje įgūdžių, padėti integruotis į visavertį gyvenimą, kad fizinė negalia netaptų našta.
  • Organizuoti paskaitas, seminarus, draugijos narių užimtumą.
  • Stiprinti bendravimą tarp sergančiųjų ir medikų.
  • Ugdyti savarankiškumą, dvasinį tobulėjimą, pozityvų mąstymą, kurti gerą psichologinę aplinką.
  • Organizuoti keliones, įvairius kultūrinius renginius, dalyvauti kitų organizuojamuose konkursuose, šventėse.

Pagalba neįgaliajam

Socialinių ir savarankiškų gyvenimo įgūdžių palaikymo, atkūrimo, sveikatinimo paslaugos:

  • Užimtumas įvairiuose meninių gebėjimų: muzikos, judesio ir muzikos terapijos, amatų būreliuose, savipagalbos grupėje;
  • Sveikos gyvensenos ugdymas;
  • Mokomųjų mankštų organizavimas, mankštos baseine, vaikščiojimas šiaurietiškomis lazdomis, atstatomieji pratimai prieš užsiėmimus.

Kontaktinė informacija

Šiaulių artrito draugija „Artis“
Aušros al. 15, LT-76299 Šiauliai
Tel.: +370 699 01451, +370 634 73139
El. p. azuolas123@gmail.com

Skirkite 1,2 % GPM mūsų draugijai

Šiaulių Artrito draugija „Artis“
Kodas 145834263

Aušros al. 15, LT-76299 Šiauliai

Tel. 8 699 01451, . 8 634 73139
El. p. azuolas123@gmail.com

Bankas: AB SEB bankas, Šiaulių filialas
A/s LT85 7044 0600 0232 5986